Mikä on yhteisömuusikko?

Yhteisömuusikko tuo musiikin kaikkien ulottuville. Suunnittelemme ja toteutamme yhteisöllistä musiikkitoimintaa eri kohderyhmille vauvasta vaariin. Yhteistyökumppaneitamme ovat yhteisöt, yhdistykset ja toimijat päiväkodeista palvelutaloihin.

Yhteisömuusikot ovat musiikin tai sosiaali- ja terveysalojen korkeakoulutuksen saaneita ammattilaisia, joilla on yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus (TAMK). Yhteisömuusikot ovat musiikkitaiteen ja kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisia.

Musiikin hyvinvointia tukevista vaikutuksista saadaan koko ajan yhä enemmän tutkimustietoa. Musiikki on erinomainen keino lisätä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. Musiikki antaa mahdollisuuden ilmaista itseä ja toimia yhdessä toisten kanssa. Kulttuurihyvinvoinnin käyttö lisääntyy kuntia velvoittavan lakimuutoksen (166/2019) myötä.

 Artikkeli yhteisömuusikoista